Village- Pihari , P.O.- Nakipur , Near by- Pahari Mata Mandir , Bhiwani, Bhiwani, Haryana 127201, India

JAI SHREE SHYAM SOLAR

Trusted
Trusted
Village- Pihari , P.O.- Nakipur , Near by- Pahari Mata Mandir , Bhiwani, Bhiwani, Haryana 127201, India

About

Registration ID - 10913

Vikas is the owner of Firm M/s Jai Shree Shyam Solar based out of Bhiwani , Haryana - 127201. It is Authorized Dealer of Loom Solar Pvt. Ltd. Since 2019.

Location

Village- Pihari , P.O.- Nakipur , Near by- Pahari Mata Mandir , Bhiwani, Bhiwani, Haryana 127201, India
Get directions